ειδική διαπαιδαγώγηση

diapedagwgisi

Στο Κέντρο μας σχεδιάζουμε Εξατομικευμένο Ειδικό Παιδαγωγικό πρόγραμμα που καλύπτει το φάσμα των γνώσεων που χρειάζεται να έχει ένα παιδί πριν την ένταξη του στο σχολείο και ενισχύει τις δεξιότητες του έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σχολικού πλαισίου. Επίσης εφαρμόζουμε Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά που εμφανίζουν μειωμένες σχολικές επιδόσεις σε δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας και μαθηματικών συλλογισμών. Μέσω του προγράμματος αυτού, τα παιδιά εκπαιδεύονται να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις δυσκολίες τους και να καλύψουν τα μαθησιακά τους κενά, με τη συμβολή πολυαισθητηριακών μεθόδων παρέμβασης. Τα προγράμματα απευθύνονται σε παιδιά με:

Διαβάστε επίσης
Με την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies.