Αυτισμός

Ο αυτισμός αποτελεί μία σοβαρή νεύρο-ψυχιατρική διαταραχή, που διαρκεί μία ολόκληρη ζωή και είναι συνήθως παρούσα από τη γέννηση του παιδιού. Επηρεάζει τρεις περιοχές της ανάπτυξης: την κοινωνική αλληλεπίδρασητην επικοινωνία και τη φαντασία.

  Ο όρος «αυτισμός» έχει αντικατασταθεί από τον όρο «Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος», που περιλαμβάνει και άλλες διαταραχές όπως το σύνδρομο Asperger. Τα άτομα με σύνδρομο Asperger παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις αλλά έχουν φυσιολογική ανάπτυξη της ομιλίας και υψηλότερο γνωστικό επίπεδο σε σχέση με τα παιδιά που έχουν κλασσικό αυτισμό.

Συχνότητα : Η συχνότητα εμφάνισης του αυτισμού κυμαίνεται από 2 έως 11 άτομα ανά 10.000 άτομα. Και η συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου Asperger (αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας)  περίπου 60-80 στα 10.000. Τα αγόρια επηρεάζονται 3 έως 4 φορές περισσότερο από τα κορίτσια.

Διάγνωση Αυτιστικής  διαταραχής :

1. Ποιοτική έκπτωση στην κοινωνική συναλλαγή.

Στα παιδιά με αυτισμό παρατηρούμε έκδηλη έκπτωση στη χρήση πολλών εξωλεκτικών συμπεριφορών, όπως η βλεμματική επαφή, η έκφραση του προσώπου, η στάση του σώματος και οι χειρονομίες για τη ρύθμιση της κοινωνικής συναλλαγής. Βλέπουμε μια αποτυχία στην ανάπτυξη σχέσεων με συνομήλικους, έντονη απόσυρση και αδιαφορία για τους ανθρώπους κυρίως για τα άλλα παιδιά. Ένα παιδί με αυτισμό δείχνει μεγαλύτερη προσοχή στα αντικείμενα παρά στους ανθρώπους.

2. Ποιοτικές εκπτώσεις στην επικοινωνία:

Τα παιδιά με αυτισμό έχουν δυσκολίες στην κυριολεκτική κατανόηση και χρήση της γλώσσας, κάνουν ηχολαλίες (δηλ. επαναλαμβάνουν συνεχώς λέξεις ή φράσεις), χρησιμοποιούν λάθος τις αντωνυμίες (εγώ, εσύ, αυτό κ.λπ.)

Έχουν φτωχό έλεγχο της έντασης και του τόνου της φωνής τους.

Καθυστερούν στην  ανάπτυξη της γλώσσας (η οποία δεν συνοδεύεται από μία προσπάθεια αντιστάθμισης μέσα από εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας, όπως οι χειρονομίες ή η μίμηση)
Σε άτομα με επαρκή ομιλία, υπάρχει έκδηλη έκπτωση της ικανότητας να αρχίσουν ή να διατηρήσουν μία συζήτηση με άλλους.
Τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται στην γενίκευση των εννοιών και αυτά που αναπτύσσουν προφορική ομιλία δυσκολεύονται στον τομέα της πραγματολογίας του λόγου .

3. Διαταραχή της φαντασίας και Στερεότυπα πρότυπα συμπεριφοράς.

Όταν λέμε διαταραχή της φαντασίας εννοούμε ότι τα παιδιά με αυτισμό, χαρακτηρίζονται από την απουσία ή την ελλειμματική  ευελιξία στη σκέψη. Στα παιδιά με αυτισμό παρατηρούμε έλλειψη αυθόρμητου παιχνιδιού με παίξιμο ρόλων ή κοινωνική μίμηση, ανάλογα με το αναπτυξιακό επίπεδο.

Τα χαρακτηριστικά του αυτιστικού φάσματος είναι η εμμονική ενασχόληση με κάτι, η δυσκολία να κάνουν συμβολικό-φανταστικό παιχνίδι με αντικείμενα, παιχνίδια, με άλλα παιδιά ή με ενήλικες και η τάση να προσέχουν μικρές ή ασήμαντες λεπτομέρειες σε ένα αντικείμενο.

Εμφανίζουν στερεότυπες και επαναληπτικές κινήσεις (π.χ. χτυπήματα ή συστροφές των χεριών ή των δακτύλων, ή περίπλοκες κινήσεις ολόκληρου του σώματος).

Πρώιμες ενδείξεις Αυτισμού

 

Διαβάστε επίσης
Με την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies.