Εξελικτικές Φωνολογικές Διαταραχές.

Φωνολογική διαταραχή είναι η αποτυχία στη χρήση αναπτυξιακά αναμενόμενων ήχων της ομιλίας , λάθη στην παραγωγή, τη χρήση, την έκφραση ή την οργάνωση του ήχου, υποκαταστάσεις ή παραλείψεις ήχων. Οι εξελικτικές φωνολογικές διαταραχές μπορεί να εμφανιστούν σε συνδυασμό με άλλες διαταραχές της επικοινωνίας, όπως  τραυλισμό, ή  ειδική γλωσσική διαταραχή.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Φωνολογικής Διαταραχής;

Αιτιολογία

Πρόγνωση

Σχετικά με την πρόγνωση, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που παρουσιάζουν αρθρωτικές – φωνολογικές διαταραχές ολοκληρώνουν το πρόγραμμα τους με απόλυτη επιτυχία.

Έρευνες έχουν αποδείξει πως το παιδί του νηπιαγωγείου που δεν προφέρει όλους τους ήχους της γλώσσας του, ο λόγος του είναι φτωχός ή ασαφής, δεν έχει επαρκώς κατανοήσει την έννοια του συλλαβισμού ,της κατηγοριοποίησης, και άλλες χωροχρονικές έννοιες της προσχολικής ηλικίας, θα αντιμετωπίσει μεγαλύτερη δυσκολία στην αφομοίωση της ύλης στην πρώτη δημοτικού, από τον συνομήλικό του ο οποίος έχει κατακτήσει τα παραπάνω.

Προσέγγιση της Φωνολογικής Διαταραχής από τον Λογοπεδικό:

Στόχος του λογοπεδικού είναι να κατανοήσει τι προκαλεί τα συμπτώματα του παιδιού  και στη συνέχεια να επιλέξει  την κατάλληλη θεραπεία. Το πρόγραμμα λογοθεραπείας προσφέρει στα παιδιά τις ευκαιρίες που τους αξίζουν. Μέσω της χρήσης εφαρμογών και ασκήσεων καθώς και εξειδικευμένου εικονογραφημένου υλικού επιτυγχάνεται μια ευχάριστη εμπειρία μάθησης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους. Η παρέμβαση είναι εξατομικευμένη και  προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε παιδιού. Πρωταρχικός  στόχος του λογοπεδικού είναι να παρέμβει στην δυσκολία, και να χτίσει πάνω στις δεξιότητες και ικανότητες του παιδιού.

 

 

 

Διαβάστε επίσης
Με την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies.