Εντατική Αλληλεπίδραση – Intensive interaction

Πρωταρχικός σκοπός του ανθρώπου είναι η επικοινωνία. Επικοινωνούμε λεκτικά και μη λεκτικά. Χρησιμοποιούμε την οπτική επαφή, τις εκφράσεις του προσώπου, τις χειρονομίες, τη γλώσσα του σώματος, καθώς και τη σωματική επαφή. Επικοινωνούμε κυρίως με τους άλλους επειδή η ίδια επικοινωνία από τη φύση της είναι ευχάριστη, ενδιαφέρουσα, μας ικανοποιεί συναισθηματικά και μας επιτρέπει να ερχόμαστε κοντά στους άλλους ανθρώπους και να δημιουργούμε σχέσεις. Αυτή η ικανότητα να σχετιζόμαστε με τους άλλους απλά και μόνο για την επαφή, φαίνεται πως είναι ύψιστης σημασίας για τη συναισθηματική μας ικανοποίηση. Τις περισσότερες φορές οι πιο πολλοί από εμάς επιθυμούν απλά να βρίσκονται με άλλους ανθρώπους και να απολαμβάνουν την επικοινωνία μαζί τους.

Υπάρχουν όμως κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις ίδιες πολύπλοκες ικανότητες επικοινωνίας με τους υπόλοιπους από εμάς. Οι δυσκολίες τους δεν τους επιτρέπουν να έχουν ολοκληρωμένη χρήση της γλώσσας και πολλοί από αυτούς έχουν περιορισμένη δυνατότητα κατανόησής της. Είναι άνθρωποι που φαίνεται ότι διαθέτουν πολύ λίγες ικανότητες επικοινωνίας και ίσως διάγουν ένα μοναχικό τρόπο ζωής, καθώς έχουν ελάχιστη επαφή με τους ανθρώπους γύρω τους,

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε η εντατική αλληλεπίδραση. Είναι μια πρακτική μέθοδος προσέγγισης των ατόμων με σοβαρές και πολλαπλές μαθησιακές δυσκολίες, η οποία τους βοηθά να σχετιστούν και να επικοινωνήσουν καλύτερα με τους ανθρώπους γύρω τους. Βασίζεται στους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται η επικοινωνία, τρόποι που θεωρούνται αποτελεσματικοί και ευχάριστοι για τους συμμετέχοντες σε αυτήν.

Σε ποιους απευθύνεται η Εντατική Αλληλεπίδραση;

Σε παιδιά που βρίσκονται στο προγλωσσικό στάδιο (δηλ. χωρίς ανάπτυξη λόγου), παιδιά που είναι κλεισμένα στον εαυτό τους και είναι δύσκολο να τα προσεγγίσει κανείς, παιδιά με πολλαπλές μαθησιακές δυσκολίες , παιδιά με διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Τα παιδιά αυτά έχουν ως κοινό σημείο τις μειωμένες ικανότητες επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης συνοδευόμενες παράλληλα από δυσκολίες στη μάθηση, κίνηση και συμπεριφορά. Η Εντατική Αλληλεπίδραση έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα όταν εφαρμοστεί από νωρίς σε παιδιά με σοβαρές διαταραχές, εφόσον πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους γονείς, καθώς μέσα στο περιβάλλον του σπιτιού οι γονείς μπορούν να διδάξουν αυτές τις ικανότητες πολύ αποτελεσματικά.

Το πρόγραμμα Εντατικής Αλληλεπίδρασης είναι μια προσέγγιση στην οποία ο ειδικός είναι η βασική εκπαιδευτική πηγή καθώς χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις του προσώπου και τη γλώσσα του σώματος, εμπλέκει τον εκπαιδευόμενο σε μια εξελικτική ακολουθία δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Οι δραστηριότητες αυτές παρέχουν στο άτομο με επικοινωνιακές και μαθησιακές δυσκολίες τη δυνατότητα να κατακτήσει τις προ – γλωσσικές δεξιότητες της επικοινωνίας, όπως είναι η αλληλεπίδραση με τους άλλους, η εναλλαγή σειράς , η χρήση και κατανόηση της βλεμματικής επαφής, η χρήση και κατανόηση των εκφράσεων του προσώπου και το μοίρασμα της προσοχής.

Διαβάστε επίσης
Με την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies.